^Powrót na Górę
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Odpłatność

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017

TERMIN PŁATOŚCI 15.11.2017

 

NR UMOWY + KWOTA

 1. 187,00
 2. 117,00
 3. 117,00
 4. 134,50
 5. 110,50
 6. 17,26
 7. 66,00
 8. 110,50
 9. 157,50
 10. 105,00
 11. 110,50
 12. 110,50
 13. 91,00
 14. 268,46
 15. 115,50
 16. 45,01
 17. 136,50
 18. 142,93
 19. 104,50

20.67,55

22. 66,00

23.91,00

24. 84,61

25. 130,00

26. 77,00

27. 66,00

28. 75,00

29. 52,00

30. 66,00

31. 139,50

32. 143,00

33. 157,50

34. 25,50

35. 197,77

36. 136,50

37. 58,50

38. 130,70

39. 136,00

40. 136,50

41. 110,61

42. 97,50

43. 152,03

44. 104,50

45. 123,50

46. 199,50

47. 115,50

48. 143,00

49. 68,60

50. 157,50

51. 55,00

52. 117,00

53. 161,60

54. 88,00

55. 81,54

56. 110,50

57. 143,00

58. 104,63

59. 93,50

60. 119,46

61. 71,50

62. 16,54

63. 41,31

65. 122,78

66. 90,60

67. 31,24

68. 153,00

69. 82,50

71. 93,50

72. 110,00

73. 98,64

75. 178,50

76. 90,49

77. 240,49

78. 110,00

79. 85,00

80. 408,07

136. 120,00

137. 127,50

138. 95,00

144. 153,00

145. -

146. 170,00

147. 44,00

148. 110,50

149. 97,50

150. 110,50

151. 97,50

152. 143,00

153. 105,00

154. -

155. 93,50

156. 180,50

157. 127,52

158. 49,50

159. 60,50

160. 153,00

161. 82,50

162. 57,50

163. 44,00

164. 136,50

165. 127,50

166. 153,00

167. 65,00

168. 93,50

169. 115,53

170. 163,75

171. 30,00

172. 77,00

173. 90,00

174. 44,00

175. 108,60

176. 120,00

177. 82,50

178. 25,00

179. 127,50

180. 82,50

181. 88,00

182. 110,00

183. 71,51

184. 93,50

185. 71,50

186. 123,50

187. 120,00

189. 66,00

190. 130,00

191. 77,00

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY UŚMIECH DZIECKA W ZBRACHLINIE

 

124. 88,27

125. 99,76

128. -

129. 93,81

131. 18,00

132. 96,66

140. 108,54

141.118,14

142. 118,14

143. -

192. 112,77

 

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Gminy w Pruszczu z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Pruszcz przedszkolach.

Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu do 5 godzin, wówczas przedszkole jest bezpłatne. Następna kolejna godzina, to kwota wynosząca 1,00 zł .

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 4,50 zł (śniadanie, deser, dwudaniowy obiad).

Ostateczny termin płatności za przedszkole to 15 każdego miesiąca.

Opłaty za czesne i wyżywienie nie są pobierane za dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Pruszczu Rights Reserved.