^Powrót na Górę
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Odpłatność

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017

TERMIN PŁATOŚCI 15.01.2018 

 

NR UMOWY + KWOTA

 1. 131,50
 2. 91,00
 3. 91,00
 4. 133,54
 5. 78,04
 6. -
 7. 16,50
 8. 91,00
 9. 112,50
 10. 82,50
 11. 119,00
 12. 119,00
 13. 91,00
 14. 234,77
 15. 88,00
 16. -
 17. 97,50
 18. 97,63
 19. 71,50

20.   60,00

22.   62,60

23.   84,50

24. 211,50

25. 91,00

26. 88,09

27. 88,00

28. 120,09

29. 104,00

30. 44,00

31. 104,08

32. 52,00

33. 105,00

34. 110,50

35. 205,30

36. 104,00

37. 48,00

38. 360,43

39. 68,00

40. 84,61

41. 71,50

42. 65,00

43. 95,13

44. 71,50

45. 71,50

46. 104,50

47. 44,00

48. 97,60

49. 28,00

50. 82,50

51. 49,81

52. 305,50

53. 152,62

54. 88,00

55. 45,50

56.84,59

57. 65,05

58. 107,81

59. 44,06

60. 81,45

61. 49,50

62. -

63. 26,73

65. 97,28

66. -

67. 60,50

68. 110,50

69. 49,50

71. 60,50

72.66,00

73. 57,44

75. 127,50

76. 112,70

77. 427,49

78. 82,50

79. 102,00

80. 288,66

136. 52,50

137. 52,50

138. 114,00

144. 17,00

145. 33,00

146. 49,50

147. 27,50

148. 97,50

149. 52,00

150. 45,50

151. 84,50

152. 214,83

153. 75,00

154.6,50

155. 66,00

156. 76,00

157. 30,00

158. 77,00

159. 38,50

160. 42,50

161. 22,00

162. 36,80

163. 22,00

164. 97,50

165. 112,50

166. 68,00

167. 58,50

168. 60,50

169. 244,53

170. 82,05

171. 45,00

172. 27,50

173. 120,00

174. 27,50

175. 86,88

176. 60,00

177. 27,50

178. 52,00

179. 112,50

180. 60,50

181. 71,50

182. 77,00

183. 33,00

184. 82,50

185. 33,00

186. 84,50

187. 75,00

188. 77,00

189. 55,00

190. 13,00

191. 93,54

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY UŚMIECH DZIECKA W ZBRACHLINIE

 

124. 156,83

125. 71,20

128. -

129. 159,10

131. 29,02

132. 68,44

140. 15,96

141.68,44

142. 72,81

143. -

192.67,44

 

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Gminy w Pruszczu z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Pruszcz przedszkolach.

Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu do 5 godzin, wówczas przedszkole jest bezpłatne. Następna kolejna godzina, to kwota wynosząca 1,00 zł .

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 4,50 zł (śniadanie, deser, dwudaniowy obiad).

Ostateczny termin płatności za przedszkole to 15 każdego miesiąca.

Opłaty za czesne i wyżywienie nie są pobierane za dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Pruszczu Rights Reserved.