^Powrót na Górę
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Muzyka

Piosenki do pobrania:

 

Literatura

 

Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej

         Bardzo ważnym wskaźnikiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej jest przygotowanie do nauki czytania i pisania . Nauka ta wymaga od dziecka umiejętności świadomego różnicowania dźwięków mowy i wyodrębniania w słowach, gdyż bez tego niemożliwe jest ich zastąpienie symbolem- literą. Również umiejętność zapamiętywania dźwięków w kolejności czasowej w danym słowie jest bardzo ważna. Od niej zależy treść znaczeniowa – te same dźwięki ułożone w innej kolejności tworzą inne słowo.

Nie jest to dla dziecka proste. Naturalne warunki obcowania z dorosłymi nie wykształcają w stopniu dostatecznym umiejętności analizy i syntezy głoskowej. Dotychczas w procesie komunikacji językowej dziecko zwracało uwagę na stronę znaczeniową mowy. Natomiast przygotowując się do rozpoczęcia nauki czytania i pisania musi odkryć, dowiedzieć się, że język mówiony jest potokiem artykułowanych dźwięków. Wypowiedzi składają się ze zdań, te zaś z wyrazów, które z kolei można podzielić na sylaby i głoski. Chcąc przeczytać lub zapisać tekst dziecko musi przeprowadzić dokładną analizę i syntezę słuchową wyrazu. Czytając, dziecko przekłada poszczególne znaki graficzne na właściwe im dźwięki mowy, a następnie składa je w całość odpowiadającą danemu słowu. Pisząc ze słuchu, dziecko wykonuje analogiczne czynności w odwrotnym porządku. Najpierw musi z całości słuchowej dyktowanego słowa wyodrębnić poszczególne dźwięki, później każdemu z tych dźwięków przyporządkować odpowiadający mu znak graficzny- literę. Ten właśnie proces: składanie poszczególnych dźwięków w jedną całość przy czytaniu (synteza) i rozkładanie wyrazów na właściwe dźwięki przy pisaniu ze słuchu (analiza) sprawia dzieciom największe trudności. Operacje analizy i syntezy głoskowej są dla dziecka nowe i trudne ze względu na swój abstrakcyjny charakter. Nie rozwijają się spontanicznie. Prawidłowej analizy i syntezy słuchowej należy uczyć dzieci w trakcie celowo zorganizowanych zabaw i ćwiczeń.

Bardzo ważne podczas zabaw i ćwiczeń jest to aby głoski wypowiadać „czysto”.       „Ty” to są dwie głoski: głoska „t” oraz głoska „y”.

Głoski „b, p, t, d, k, g, c, cz, j, ł ” wymawiamy bezwzględnie krótko.

Samogłoski „ a, o, i, e, u, y” możemy wypowiadać długo aaaa….

Dłużej możemy wymawiać też głoski: „m, n, s, z, w, f, sz, r” np. mmm…,

nigdy nie „my”.

Źle wymawiane głoski: „my- a- my- a”, po złożeniu powstaje słowo „myamya”, a nie słowo „mama”

Przykłady ćwiczeń:              

 • Wyodrębnianie początkowej głoski w wyrazie. Wybierając wyrazy z poniżej zmieszczonego zestawu zadajemy dziecku pytania np.
  Czy na początku wyrazu „osa" jest głoska „o"?
  Czy wyraz „Ula" zaczyna się na głoskę "e"?

  Następnie prosimy dziecko o wskazanie głoski w nagłosie:
  Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu „tor"?
  Jaką głoską rozpoczyna się wyraz „las"?
   itp.
  Przykładowy zestaw wyrazów rozpoczynających się samogłoskami:
  Ola, igła, ul, ekran, oko, osa, Ula, agrafka, ucho, , Ewa, okno, ulica, olej, antena,    indyk, Ala, ananas, okulary, owoce, Iwona,  album, obraz, usta,  Ela, oset, atleta
  Przykładowy zestaw wyrazów rozpoczynających się spółgłoskami:

lis, kosz, dom, tor, nos, ser, hak ,szal, but, woda, domy, lody, kawa, mama, koło, tata, nogi, pole, lato, cebula, medal, banan, fotel,  beret, patyk, żaba, motyle,

 • Podawanie wyrazów rozpoczynających się daną głoską.

np. Jakie wyrazy rozpoczynają się głoską „m”?

 • Wyodrębnianie końcowej głoski w wyrazie.Zadajemy dziecku pytania np.

 1. na końcu wyrazu „dom" słyszysz głoskę "m"?

Czy wyraz mak kończy się głoską „t” ?

Jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu "Ola"?

Jaką głoską kończy się wyraz „but”?

Przykładowy zestaw wyrazów:

sok, bal, por, koc, las, dom, nos, pan, katar, wazon, korek, rower, bilet, bałwan, tygrys, komputer, lalki, cyrk dywan, kaloryfer, zegar, fotel laska, koło, korale domino, karty, parasolka, rogi.

 • Wyodrębnianie środkowej głoski w wyrazach 3 głoskowych.
 • Wyszukiwanie wyrazów posiadających daną głoskę.

np. W jakich wyrazach jest głoska „r”?

 • Różnicowanie wszystkich głosek w wyrazie. Synteza i analiza słuchowa wyrazów bez zbiegu spółgłosek. Ćwiczymy stopniowo dobierając wyrazy coraz dłuższe.

Zgadnij co powiedziałam: „l- i-s” (wypowiadamy głoskując)

Jakie głoski słyszysz w wyrazie „osa”?

Powiedz głoskami jakiś wyraz, a ja zgadnę co powiedziałeś.

Przykładowy zestaw wyrazów:

lis, hak, ser, but, dom, las tor, kosz, osa, sok. Kot, bar, woda, tata, ryba, lody, koło, pole, kawa, kasza, sowa, owoc, beret, rower, motyl, robak, cebula, gazeta, wesele, kolano, Dorota, koraliki, lokomotywa, kolorowanka.

 • Synteza i analiza słuchowa wyrazów w których występują grupy spółgłoskowe.

Zgadnij co powiedziałam: „g- r- a” (wypowiadamy głoskując)

Jakie głoski słyszysz w wyrazie „smok”?

Przykładowy zestaw wyrazów:

kran, tort, most, lwy, dwa, sto, psy, kły, sny, brat, dres, kret, klej, krem, skok, krok, klucz, , drut, sznur, krowa, brama, flaga, trawa, kreda, błoto, szkoła, droga, bluza, masło, klatka, kluska, plaster, program, traktor, sklep, sport, kleks, klops.

 • Synteza i analiza wyrazów z utrudnieniem.
 • Zgadnij co powiedziałam: „o- s- a” ( wypowiadamy głoskując), pomiędzy głoskami utrudnienie np. klaśnięcie, tupnięcie.

Powiedz głoskami jakiś wyraz, po każdej głosce podskocz, a ja zgadnę co powiedziałeś

 • Synteza i analiza na bieżąco. Dziecko dokonuje syntezy głosek, w wyniku której powstają wyrazy abstrakcyjne „język kosmitów”.

Zgadnij co powiedziałam: „a-l-u-m-o”. Zadaj mi podobną zagadkę.

Ćwiczenia te powinny mieć charakter zabawy, prowadzonej w różnych sytuacjach dnia  codziennego , np. na spacerze, przy zabawie czy wspólnym wykonywaniu różnych czynności domowych. Można do niej wykorzystać  przedmioty, które znajdują się w najbliższym otoczeniu,zabawki, obrazki, ilustracje w czasopismach, książkach, foldery reklamowe itp. dziecko może samodzielnie narysować obrazki do ćwiczeń, rysować przedmioty, których nazwy rozpoczynają się np. od „s”. Ważne jest aby ćwiczenia sprawiały dziecku satysfakcję, a nie stanowiły przykrego obowiązku.

Literatura:

 1. Waszkiewicz E. „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych”
 2. Zemła D. „Rola analizy i syntezy w panowaniu nauki czytania i pisania” W: „Bliżej przedszkola” 2007/7
 3. Rocławski B. „Klasyfikacja artykulacyjna spółgłosek podstawowych”

                                                      Opracowanie: Grażyna Wamka

Jak pomóc dziecku poprawić zmysł koncentracji?

 

Dziecko w wieku 2-3 lat potraf skupić uwagę na okres 5-10 minut, w wieku 5-6 lat na około 20 minut, w momencie rozpoczęcia nauki czas ten wydłuża się stopniowo. Zaburzenia w koncentracji uwagi powodują, iż czas ten ulega skróceniu. Są one również powodem trudności w uczeniu się, choć niejednokrotnie dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi mają poziom inteligencji powyżej przeciętnej. Uwaga szybko przenosi się z przedmiotu na przedmiot co nie pozwala skupić się na zajęciu i powoduje porzucanie rozpoczętych zadań. Szybko się męczą i ich wysiłek jest nierównomierny. Rodzice i nauczyciele często skarżą się na dzieci, że te nie uważają. Jest to jednak niezależne od woli dziecka /tak, jak nadmierna ruchliwość/ i stwarza mu problemy - jest roztargnione, chaotyczne, zapomina się, szybko się męczy.

Jak pomóc dziecku poprawić zmysł koncentracji?

• Wyznaczaj dziecku małe , krótkie, łatwe zadania- daj mu do układania puzzle z małą ilością elementów, poproś o wykonanie prostej czynności, o narysowanie łatwego rysunku,

• Jeśli dziecko ma kłopot z rozpoczęciem pracy, zastosuj prostą podpowiedź, wskazówkę, która mu to ułatwi: „a może zaczniesz od…”,

• Gdy zauważysz, że któraś z czynności wykonywanych na siedząco potrafi nieco dłużej zainteresować dziecko, sprawia, że skupia się na dłuższą chwilę (czytanie , oglądanie książek, budowanie z klocków, układanie puzzli), wykonuj ją z dzieckiem codziennie przez 15 minut,

• Unikaj częstych przerw, niech klimat sprzyja jak najdłuższemu skupieniu,

• Stopniowo wycofuj się z uczestnictwa w tych ćwiczeniach, daj szansę na samodzielność dziecku ,

• Zwłaszcza w początkowym okresie, dodawaj dziecku otuchy, używając określeń-

„ Już prawie skończyłeś”, „Niewiele ci zostało”, „Za chwilę skończysz”,

• Ograniczaj oglądanie telewizji, zbyt długie oglądanie telewizji czy bajek na odtwarzaczach uczy dziecko zbyt szybkiego przenoszenia uwagi i nie pozwala się skupić,

• Pozwól dziecku robić przerwy, ale zachęcaj, pilnuj by powróciło do przerwanej pracy i kończyło rozpoczęte zadanie, „Zjadłeś ciastko, możesz teraz dokończyć rysunek”,

• Gdy dziecko skończy, koniecznie je pochwal: „ Skończyłeś, ale musisz być z siebie dumny”.

 

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ

dokarm-ptakow_1dokarm-ptakow_2

Dokarmianie ptaków może być miłym, edukacyjnym zajęciem. Daje radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nawet jeśli nie jest to ptakom konieczne do przeżycia, to na pewno ułatwia im przetrwanie najcięższych zimowych mrozów.

Dokarmianie ptaków pobudza zainteresowanie ornitologią i wyzwala przeżycia estetyczne związane z obserwacją ptaków, a organizowane w szkołach i przedszkolach kształtuje zachowania proekologiczne. Prawidłowo prowadzone dokarmianie może być jedną z form aktywnej ochrony przyrody.

 

RODZAJE KARMIKÓW:

 • platforma z daszkiem, najczęściej drewniana, pozbawiona ścian, zazwyczaj umieszczona na ok. 2 m palu wbitym w ziemię. W Polsce najczęściej spotykana odmiana karmnika:

dokarm-ptakow_3

 • pionowa przezroczysta tuba, z otworami, przez które ptaki wyciągają nasiona. W miarę wyjadania zawartość sama obsuwa się w dół. Bywa wykonana z surowców wtórnych, np. butelki PET:

dokarm-ptakow_4

 • wisząca siatka wypełniona ziarnami czy orzechami, sypkimi lub zlepionymi tłuszczem w kulę:

dokarm-ptakow_5

 • karmnik w kształcie dzwonu, np. zrobiony z doniczki zawieszonej do góry dnem i wypełnionej tłuszczem i nasionami
 • wiszący kawałek niesolonej słoniny
 • karmniki dla kolibrów – zawierające płynny roztwór cukru, czasem z dodatkiem barwnika (który jednak nie jest konieczny, a może być wręcz szkodliwy dla ptaków) – substytut nektaru

dokarm-ptakow_6

 • karmniki naziemne w formie jednospadowego daszka – dla kuropatw i bażantów

PTASIA STOŁÓWKA

 

 • nasiona oleiste, zwłaszcza słonecznik – zjadane przez sikory, wróble oraz łuszczaki, np. dzwońce, zięby, grubodzioby, gile
 • niesolone słonina, łój lub smalec – dla sikor, dzięciołów, kowalików
 • nasiona zbóż (owsa, prosa itp.) – dla trznadli
 • orzechy – dla sikor, dzięciołów, kowalików
 • mieszanki tłuszczowo-nasienne (np. kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa itp.)
 • owoce: jabłka, jarzębina, rodzynki – dla miękkojadów, przede wszystkim z rodziny drozdowatych, jak kos i kwiczoł

Nie podawajmy świeżego chleba, gdyż nie jest to najzdrowszy pokarm dla ptaków. Jeżeli już podajemy pieczywo to najlepiej, gdy jest ono czerstwe ( nie spleśniałe) i bardzo dobrze rozdrobnione. Pamiętajmy, że nie powinno być ono podstawą żywienia ptaków.

 

DLACZEGO WARTO DOKARMIAĆ PTAKI?

 

 • Dokarmianie ułatwia ptakom przetrwanie ciężkich warunków zimowych – niskiej temperatury i opadów. Lot aktywny wymaga wiele energii, a równocześnie nie pozwala na gromadzenie wewnątrz ciała znacznych zapasów (niekorzystny wzrost ciężaru). Dlatego dla ptaków, zwłaszcza tych małych, szczególnie ważne jest regularne i wystarczająco obfite odżywianie.
 • Zimą dni są krótkie i ptaki mają mniej czasu na zdobycie pokarmu wystarczającego do przetrwania długiej i zimnej nocy
 • Zimą ptaki mają ograniczony dostęp do innych źródeł pokarmu wskutek zalegania pokrywy śnieżnej
 • Karma przygotowana przez człowieka nie jest atrakcyjniejsza niż naturalna i jeżeli ptaki będą miały dostęp do naturalnego pokarmu, to nie będą korzystać z dokarmiania
 • Człowiek silnie wpływa na środowisko, w znacznym stopniu ograniczając naturalną bazę pokarmową, a dokarmianie zwierząt może nieco złagodzić skutki tych niekorzystnych zmian
 • Dokarmiając ptaki, człowiek zbliża się do nich, uczy się, pobudza swoje zainteresowanie i uwrażliwia na przyrodę, a także zyskuje poczucie, że robi coś dobrego
 • Liczniejsza populacja ma większe możliwości przystosowania się do niespodziewanych zmian w środowisku, a niewielkie i lokalne osłabienie doboru naturalnego, wobec wielu negatywnych przekształceń w środowisku będących dziełem człowieka, nie ma wielkiego znaczenia.

dokarm-ptakow_7

 

 

Literatura dla dziecka w wieku przedszkolnym

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem sztuki przekazywanej małym odbiorcom przede wszystkim za pośrednictwem rodziców i nauczycieli. Przedszkole stwarza swoim wychowankom różnorodne możliwości obcowania z literaturą piękna. W wieku przedszkolnym kształtują się zaczątki osobowości dziecka, dlatego też ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Bohater literacki swoim postępowaniem i postawą powinien uczyć dzieci jak żyć, głównie przez preferowanie cennych wartości moralno – wychowawczych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić rodzic lub nauczyciel w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań książką. Książka jest również źródłem wiedzy o otaczającym świecie, o człowieku i nurtujących go problemach, o kulturze, tradycjach społeczeństwa i własnego narodu oraz kulturze innych narodów. Książka rozszerza zakres słownictwa dziecka, ale przede wszystkim powinna dostarczać małemu odbiorcy wzruszeń, różnorodnych przeżyć związanych z jej zawartością treściową oraz z właściwościami tekstu literackiego tzn. jego wartościami artystycznymi, estetycznymi.
Zadania, jakie spełniają książki w życiu dziecka:

 • poszerzanie możliwości poznania świata
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • wzbogacanie zasobu wiadomości, które dziecko zdobywa w toku obserwacji otaczającego je środowiska, świata przyrody i społeczeństwa
 • wyzwalanie ekspresji słownej, plastycznej i innej
 • dostarczanie wzorów pięknej mowy ojczystej
 • wzbogacanie zasobu pojęć i słów
 • kształcenie mowy i wymowy
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • rozwijanie wyobraźni
 • aktywizowanie myślenia, uczenie wyciągania wniosków i morału, ćwiczenie pamięci i uwagi
 • inspirowanie zabaw w teatr, inscenizowanie utworów

W księgarniach znajduje się dużo kolorowych i bogatych w ilustracje książek. Tymczasem niespodzianką, którą kryje książka, powinno być słowo. Czyta się przecież, bo słowo ma moc sprawczą.
Na co warto zwrócić uwagę, wybierając książkę dla dziecka:
•    Czy książka ma autora. Niewiele warte przeróbki i kalki z wydawnictw zachodnich zwykle go nie mają. Ten, kto tłumaczył je niechlujnie i wyłącznie dla pieniędzy, po prostu nie ma się czym chwalić.

•    Czy nazwisku znanego pisarza nie towarzyszy małe słówko „według”, zwykle pisane drobną czcionką. „Brzydkie Kaczątko” według Hansa Christiana Andersena to zupełnie inne dzieło niż utwór pod tym samym tytułem Hansa Christiana Andersena.

•    Ile jest tekstu na stronie. Dwa czy cztery wersy na co drugiej kartce to jednak trochę za mało, żeby mówić o obcowaniu z dziełem literackim. Zwłaszcza jeśli druk jest bardzo duży. Rodzice nie powinni mieć problemów z rozpoznawaniem nawet małych liter.

•    Bogata oprawa. Książki pięknie wydane, duże, bardzo bogato ilustrowane wskazują na zamożność wydawnictwa. Takie wydawnictwa zarabiają zwykle na kalkach z wydań wielojęzycznych. Oczywiście są wyjątki (pięknie wydawane są np. dobre książki wydawnictwa Podsiedlik-Raniowski). Warto uważnie przyjrzeć się książce, przeczytać choćby pobieżnie jedno lub dwa opowiadania. Kupując książkę nie trzeba się spieszyć.

•    Jak zilustrowana jest książka. Już dla trzyletnich dzieci można wybrać kilka książek, w których ilustracje nie występują na każdej stronie. Obraz powinien iść za słowem, nie narzucać się. Kolorowe ilustracje mogą pobudzić wyobraźnię, ale nie powinny zdominować tekstu. Ilustracje stylizowane na stare to zwykle dobry sygnał. Najczęściej takie rozwiązanie graficzne przyjmują wydawcy dla dawnych tekstów. Warto zapoznawać z nimi dziecko.

•    Disney – warto pamiętać, że ta firma zajmuje się przede wszystkim produkcją filmową. Książki są dodatkiem do filmu, równie ważnym co koszulka lub czapeczka z kaczorem Donaldem. I równie niewiele w nich literackiej treści.

Małym dzieciom warto polecić książki wydawnictwa Podsiedlik-Raniowski i Spółka: Kołysanki dla maluchów, Wierszyki dla dzieci i trzy tomiki serii Polscy poeci dzieciom. Są pięknie ilustrowane, każda strona jest sztywna (dobre dla niewprawnych rączek), a słowo jest w nich równie ważne co barwa i kształt. Są w nich wiersze proste i piękne, pisane przez poetów dawnych i współczesnych – Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, Stefanię Szuchową, Stanisława Jachowicza, Czesława Janczarskiego, Ewę Szelburg-Zarembinę, Dorotę Gellner.

 • Brzechwa J. Sto bajek
 • Chotomska W. Dzień dobry, królu Zygmuncie
 • Chotomska W. Tańce polskie
 • Janczarski Cz. Miś Uszatek
 • Konopnicka M. O krasnoludkach i sierotce Marysi
 • Konopnicka M. Na jagody
 • Kulmowa J. Śpiew lasu
 • Kulmowa J. Zasypianki
 • Kubiak T. Wiersze na dzień dobry
 • Kownacka M. Przygody Plastusia
 • Kownacka M. Plastusiowo
 • Kownacka M. Plastusiowy pamiętnik
 • Wawilow D. Rupaki
 • Porazińska J. Tajemnicze butki
 • Porazińska J. Psotki i śmieszki
 • Szelburg-Zarembina E. Najmilsi
 • Szelburg-Zarembina E. Przez różową szybkę
 • Charles Perrault (francuz, pierwszy słynny autor bajek) Czerwony Kapturek, Śpiąca królewna, Kopciuszek, Kot w butach
 • Grimm Jakub i Wilhelm

 

 

Sprawmy, by dziecko miało w domu pierwszą biblioteczkę, gdzie gromadzić będzie swoje ulubione książeczki. Jej posiadanie ma na celu kształtowanie postawy przyszłego czytelnika, który w sposób samodzielny będzie wybierał swoje lektury oraz szukał właściwej drogi do książki i czasopisma, a przede wszystkim odczuwał potrzebę stałego z nim kontaktu.

Kolorowanki

Poniższe Kolorowanki zostały udostępnione dzięki uprzejmości serwisu SuperKid.pl

Kliknij na logo, aby przejść do strony SuperKid.pl

super_kid_logo

 

Kliknij na link, aby pobrać plik PDF:

3-4 Latki

Nad Morzem

Kolorowanka 1

Kolorowanka 2

Kolorowanka 3

Kolorowanka 4

Kolorowanka 5

Kolorowanka 6

 

Sporty Letnie

Kolorowanka 1

Kolorowanka 2

Kolorowanka 3

Kolorowanka 4

Kolorowanka 5

Kolorowanka 6

 

5-8 Latki

Lato, Wakacje

Kolorowanka 1

Kolorowanka 2

Kolorowanka 3

Kolorowanka 4

Kolorowanka 5

Kolorowanka 6

Kolorowanka 7

Kolorowanka 8

Kolorowanka 9

Kolorowanka 10

Kolorowanka 11

Kolorowanka 12

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Pruszczu Rights Reserved.